KONTAKT
 
GK Lonjak d.o.o. za graditeljstvo i usluge

Sjedište: Ježovec 10, 42253 Bednja, Hrvatska
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Varaždinu
MBS: 070107125
OIB: 25497761917

Direktor: Damir Lonjak, ing. grad.

M: +385 98 514 509
T: +385 42 798 081
F: +385 42 798 081

e-mail: info@gklonjak.com
web: www.gklonjak.com